فایل های دسته بندی کاربردی - صفحه 1

درایور اسکنر CANON DR-2050C -32 Bit

راه انداز اسکنر CANON DR-2050C -32 Bit

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر CANON DR-150

راه انداز اسکنر CANON DR-150

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل روند سری زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روشهای غیرپارامتری

سمینار تحلیل روند سری زمانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روشهای غیرپارامتری

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه عملی کاربرد سنجش از دور در مهندسی عمران

پروژه عملی کاربرد سنجش از دور در مهندسی عمران- تمرین درسی دانشجوی دکتری عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تهیه نقشه و برآورد تغییرات کاربری اراضی شهرستان شهریار با کمک تصاویر لندست طی سالهای 1375، 85و95

تهیه نقشه و برآورد تغییرات کاربری اراضی شهرستان شهریار با کمک تصاویر لندست طی سال¬های 1375، 1385 و 1395 در محیط نرم افزار ENVI5.3.1

قیمت : 29,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر Genius ColorPage-Vivid 1200Xe

درایور اسکنر Genius ColorPage-Vivid 1200Xe بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با استفاده از بخش Device manager اسکنر را یافته و با راست کلیک و انتخاب گزینه Update Driver Software و طی مراحل مربوطه و بازخوانی اطلاعات از پوشه اکسترکت شده که از ای

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر Genius ColorPage-Vivid 1200X

راه انداز اسکنر Genius ColorPage-Vivid 1200X. درایور اسکنر Genius ColorPage-Vivid 1200X بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با استفاده از بخش Device manager اسکنر را یافته و با راست کلیک و انتخاب گزینه Update Driver Software و طی مراحل ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر Genius ColorPage-HR6X Slim

راه انداز اسکنر Genius ColorPage-HR6X. بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با استفاده از بخش Device manager اسکنر را یافته و با راست کلیک و انتخاب گزینه Update Driver Software و طی مراحل مربوطه و بازخوانی اطلاعات از پوشه اکسترکت شده که از این ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

درایور اسکنر Genius 600dpi USB Scanner

راه انداز اسکنر Genius 600dpi USB Scanner. بعد از اتصال اسکنر به رایانه کمی صبر کنید تا شناسایی اولیه توسط ویندوز به پایان برسد. سپس با استفاده از بخش Device manager اسکنر را یافته و با راست کلیک و انتخاب گزینه Update Driver Software و طی مراحل مربوطه و بازخوانی اطلاعات از پوشه اکسترکت شده که ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی